ApsArt je za ovih šesnaest godina koliko postoji sproveo i dalje sprovodi  nekoliko uspešnih projekata. Naši projekti tiču se primenjenog pozorišta, rada sa marginalizovanim društvenim grupama,edukacije iz oblasti primenjenog pozorišta, istraživanja na polju novih dramskih oblika, igara, komunikologije, društvenih fenomena, novih medija i umetničih izraza.

Kliknite na desni meni da odaberete neki od projekata.