U vreme kada televizija, kompjuteri, smart telefoni, društveni mediji sve više porobljavaju i vreme i dušu naše dece kako da ih podstaknemo da budu aktivni kreatori svojih života i zdravi činioci svoje zajednice, a ne samo pasivni konzumenti nametnutih sardžaja?

Za razvoj slobodnog, samosvesnog, odgovornog mladog čoveka koji kritički promišlja svet oko sebe potrebno je:

  • oslobađanje straha od pogreške
  • ulaženje u polje spontanog u kome smo spremni da probamo, istražujemo i dođemo do novih rešenja
  • oslobađanje kreativnosti, zapravo otkrivanje kreativnog pristupa problemima u svakodnevnom životu
  • akcija i analitičan pristup stvarima

Dramske radionice su poligon slobodne igre i razvoja deteta. One su mesto ispitivanja, susreta, saradnje, podrške, pokušaja koji se ne osuđuju, pogrešaka koje se slave!

Naše dramske radionice su mnogo više od škole glume. One su akcelerator kreativnosti ali i – PROBA ZA REALNOST.

Na dramskim radionicama:

  • ne učimo tekstove napamet – već govorimo svoje, bavimo se ličnim pričama, događajima, ispitujemo i prorađujemo stvarnost
  • ne glumimo likove iz napisanih drama – već kreiramo likove iz sopstvene mašte
  • ne igramo uloge koje su drugi napisali – već proigravamo životne uloge koje su nam poznate ali i one za koje se tek spremamo
  • ulazimo u tuđe cipele da bismo razumeli i prihvatili druge i drugačije
  • učimo da prihvatimo svoje osobenosti i da ih pretvorimo u svoju prednost
  • bavimo se ozbiljnim temema i dilemama jer verujemo da nisu rezervisane samo za odrasle

Mi verujemo da je ovo način da dete izraste u celovitu ličnost koja je sigurna u sebe i u ono što ima da ponudi svetu oko sebe. Jednom rečju da upravlja sam/a sobom!

Ako ovo želite svom detetu – onda je ApsArt pravo mesto za vas!

Dođite na BESPLATAN PROMO ČAS