ApsArt & Murray Alternativna akademija

Open Theatre Education Platform

Ovo je mesto slobodnog i kreativnog ličnog razvoja kao i profesionalnog otkrivanja i usavršavanja u oblasti drame i pozorišta. Otvorena pozorišna edukativna platforma je jedinstvena jer kreće od potreba svojih budućih edukanata a završava ispunjenjem ciljeva koje sami edukanti postavljaju.

Za razliku od dramskih akademija i drugih obrazovnih programa ovakav program ne pretpostavlja šta budućim edukantima treba već nastaje u direktnom kontaktu sa njima – kao što pozorište procesa nastaje zajedno sa učesnicima.

Osnovni principi rada zasnovani su na primenjenom pozorištu. Budući edukanti će imati prilike da kroz teoriju i bogatu praksu steknu osnovne i napredne veštine upotrebe drame i pozorišta u radu sa različitim društvenim grupama i u različitim kontekstima. Programi u ovoj edukativnoj platfomi su namenjeni kako profesionalcima iz dramskih oblasti tako i profesionalcima iz drugih društvenih oblasti delovanja. Namenjeni su i studentima, mladima i svima onima koji žele da se menjaju, rade na sebi kroz dramu ali i da dramu koriste u budućoj praksi.

Program vode Paul Murray glumac i reditelj i Aleksandra Jelić pozorišna i filmska rediteljka.