PROGRAM OBUKE – OSNOVNI NIVO
OSNOVE PRIMENJENOG POZORIŠTA I FACILITACIJA

Prijave su u toku!

OSNOVNI NIVO namenjen je svima koji žele da koriste dramske tehnike u svom radu/praksi ali i da unaprede neke lične kapacitete. Ovaj program je osmišljen tako da donosi novu perspektivu u pogledu pozorišne prakse izvan pozorišnih institucija, u radu sa ne-glumcima, i osnovne principe i formate primenjenog pozorišta.

U ovom programu fokus je na osnovama pristupa u primenjenom pozorištu, filozofskim postavkama rada, osnovama za facilitaciju odnosno rukovođenje dramskim radionicama kao i celokupnim dramskim procesom i grupom, savladavanju osnovnih dramskih tehnika i pozorišnih formi: dramske igre/vežbe, improvizacija, igre uloga, forum teatar, korišćenje lutke, maske.

Pogledajte detaljnije ceo program…