Aleksandra Jelić,

pozorišna i filmska rediteljka. Diplomirala pozorišnu i filmsku režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnica nekoliko nagrada za dokumentarne filmove. Osniva 2004. godine ApsArt Centar za pozorišna istraživanja i fokusira se na oblast primenjenog pozorišta tj. upotrebe dramskih tehnika i formi u radu za različitim društvenim grupama, za lični razvoj i društveni angažman. Veliki deo aktivnosti posvećuje radu sa osuđenicima u srpskim zatvorima. Formira promenljivu trupu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici pod nazivom Čarobnjaci iz O.Z-a (O.Z. je skraćenica za Okružni zatvor). Sa osuđenicima pravi predstave koje se izvode na beogradskim scenama ali za publiku koja dolazi u zatvor. Predstava Čiji si ti, Petre? bila je deo programa BITEF Polifonije 2009. godine. Za rad u zatvoru ApsArt 2009. godine dobija nagradu ERSTE Fondacije za socijalnu integraciju između 1.300 projekata iz regiona. Godine 2011. na Novom Beogradu osniva ApsArt Pozorište zajednice, prvi community theatre u Srbiji, mesto koje je za građane Novog Beograda platforma za kreativni razvoj i dijalog sa zajednicom. Reditelj više predstava realiziovanih sa raličitim grupama (deca, mladi, zavisnici, mladi sa smetnjama u razvoju…). Veruje u celoživotni razvoj i moć promene najpre na ličnom planu a zatim i društvenom. Zagovara pravo na umetnost.

Paul Murray

Glumac i reditelj. Osnovne studije glume završio na Univerzitetu u Lidsu, master završio na Drama, Education and Culture, Warwick University, a doktorirao iz oblasti primenjenog pozorišta na Univerzitetu u Sauthemptonu u Velikoj Britaniji. Gostujući profesor na M.A. studijama na Univerzitetu u Vinčesteru, kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na odseku Menadžment u kulturi. Radio sa mnogobrojnim grupama: deca, mladi i odrasli sa smetnjama u razvoju, osuđenici/osuđenice, mladi u riziku koji su institucionalizovani, i mnogi drugi. Već nekoliko godina živi i radi u Beogradu. Stalni je saradnik ApsArt-a, često kao predavač ili supervizor na projektima. Već četiri godine vodi Bel Theatre – dramske programe primenjenog pozorišta sa decom i tinejdžerima na engleskom jeziku u Dečijem kulturnom centru u Beogradu.

Bogdan Španjević,

dramaturg. Saosnivač ApsArta i autor više pozorišnih komada primenjenog pozorišta – uključujući tu i teatar potlačenih, legislativni teatar itd. Dizajner pervazivnih igara – sa portfoliom igara koje su izvođene u Engleskoj, Norveškoj, Belgiji, Danskoj, Americi.  Kopirajter i marketinški stručnjak.