Okosnicu ApsArt-a čine Aleksandra Jelić rediteljka i Bogdan Španjević dramaturg a čini ga i tim dramskih praktičara, specijalnih pedagoga, psihologa kao i studenata volontera koji su na praksi u ApsArt-u.