U Beogradu je tokom septembra 2010. instalirana i igrana prva gradska pervazivna igra pod nazivom Zmajev trag. Igra je izvedena u saradnji sa JP Beogradska Tvrđava i preduzećem SDD ITG i realizovana je na prostoru Beogradske Tvrđave, u Gornjem gradu. Njen osnovni cilj osim zabave je i edukacija, budući da će igrači imati priliku da na jedinstven način upoznaju znamenitosti Tvrđave. Ova igra je bila namenjena svim generacijama posetilaca koji žele da probaju novi način gledanja stvarnosti, jer su iz jednog drugog iskustvenog ugla moći da upoznaju ili iznova sagledaju znamenitosti Beogradske tvrđave.
Kroz ovu virtuelnu igru svet zmajeva prebačen je u realnost današnjice, kompjuter se zamenjuje šetnjom kroz tvrđavu, a na vama je da otkrivate, saznajete i uživate. „Zmajev trag“ je igra koja se odvija u realnom prostoru i realnom vremenu uz pomoć specijalnog hardvera i mobilnih telefona.

„Zmajev trag“ predstavlja inovativan turistički sadržaj koji Beograd stavlja u rang Londona, Berlina ili Njujorka koji već imaju ovakve igre namenjene turistima. Igra „Zmajev trag“ je samo jedan od bezbroj mogućih načina igranja real life igara koje mogu biti edukativne, avaturističke, potere, potrage.
ApsArt najavljuje nove, mnogo još uzbudljivije real life igre u skorijoj budućnosti u Beogradu. Izađite iz stanova i igrajte se!