Igra „Serb.I,Am“ je prvi projekat uličnih igara koji su, u izvođenju NVO ApsArt, osmislili Bogdan Španjević i Mirko Stojković. Izvedena je u okviru „Hide and Seek Weekender“ festivala uličnih i društvenih igara  koji se odvijao u National Theatre-u u Londonu, u julu 2010. godine. „Hide and Seek“, koji je jedan od programa prestižnog London International Festival of Theatre i  okuplja najbolje britanske autore raznih vrsta igara – ove godine je bio domaćin i prvoj srpskoj pervazivnoj igri  „Serb.I.Am“ koja je imala čast da bude izvedena na festivalu.

Igra je koncipirana kao zabavni i edukativni niz zadataka koji imaju za cilj da engleskoj publici približe i objasne život u Srbiji. Naime, igra se sastojala od četiri zadataka koji su se odnosili na po jednu državu u kojoj su građani Srbije živeli tokom brojnih promena državne organizacije u poslednjih tridesetak godina.  Igrači su rešavali zadatke koji se odnose na SFRJ, SRJ, SCG i RS i slikovito opisuju život u njima naglašavajući njihove ilustrativne „karakterne crte“. Tako je 11. jula 2010, preko 100 građana Londona najrazličitijih uzrasta i nacionalnosti, uživalo je na South Banku i  kroz igru upoznavalo srpski mentalitet i učilo nedavnu srpsku istoriju.

Na ovaj način se zapravo došlo do pozorišne forme koja je o tako teškoj temi kao što je nedavna prošlost Srbije uspela da progovori na nepretenciozan, zabavan način koji pomaže ljudima da uče kroz zabavu ali i da prevaziđu predrasude koje imaju jedni o drugima. Na taj način, ova igra je postala snažno sredstvo komunikacije.

Igrači su za igranje ove igre koristili mobilne telefone sa Bluetooth-om putem kojih su dobijali zadatke i kretali se kroz igru. Za ovu namenu ApsArt je patentirao i razvio specijalan hardver – tzv. „terminal za pervazivne igre“ čija je funkcija da, kada ga igrač aktivira, putem Bluetooth-a prenese zadatak na igračev mobilni telefon. Ovaj potpuno domaći proizvod razvijen je u saradnji sa preduzećem SDD ITG, koje posluje u okviru naučno-tehnološkog parka pri Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu.

Više informacija o ovoj igri pročitajte u članku „Blica“ od 24. juna 2010.