P R O G R A M   O B U K E

Primenjeno pozorište – dramske tehnike kao sredstvo razvoja u radu sa osetljivim grupama
osnovni/početni nivo
 

Kome je obuka namenjena: 
Obuka je namenjena stručnjacima iz ustanova socijalne zaštite ili organizacija civilnog društva, koji se bave pružanjem usluga i drugim oblicima praktičnog rada sa osobama sa smetnjama u razvoju ili problemima u ponašanju.

Obuka ima za cilj jačanje profesionalnih kapaciteta stručnjaka putem osposobljavanja za praktičnu primenu dramskih tehnika u radu sa osetljivim grupama.

Obuka podrazumeva 30 sati aktivnog rada (u pet dana) i mesec dana mentorskih konsultacija za praktičan rad. Svaki polaznik dobija sertifikat o završenom osnovnom nivou obuke i priručnik kao edukativno pomoćno sredstvo za primenu dramskih tehnika.

Gde se održava obuka:
Obuka se u održava u prostorijama ApsArt Pozorište zajednice, ul. Narodnih heroja br. 30/II, na Novom Beogradu.

Kada se održava obuka:
Prvi ciklus obuke je završen.
Drugi ciklus obuke (za II grupu edukanata) će se održati 13, 14, 15.
mart i 21, 22. mart 
2014 godine
.
Treći ciklus obuke (za III grupu edukanata) će se održati 3, 4, 5. april i 11, 12. april 2014 godine

Kako se prijaviti:
Ukoliko želite da se prijavite za obuku potrebno je da popunite prijavni formular i pošaljete ga na i-mejl adresu ljiljana.berber@apsart.org najkasnije do 1. marta 2014. godine.
Ukoliko imate potrebe za dodatnim pitanjima obratite nam se mejlom.

Obuka je besplatna za sve odabrane edukante!

Više o samoj obuci i metodologoji rada pročitajte ovde
Više o predavačima i trenerima pročitajte ovde