OPTAKIVANJE, 2014 – 2015.

Nosilac i inicijator projekta OTPAKIVANJE je Beogradski centar za ljudska prava, a ApsArt jedan od partnera.

Projekat je imao za cilj okupljanje mladih ljudih različitih nacionalnosti u gradovima širom Srbije, njihovo uključivanje u kretivne procese, razmenu kretivnih paketa, i prevazilaženje netrpeljivosti na nacionalnoj osnovi.

Zadatak ApsArt-a je bio da osnaži, edukuje i podstakne mlade ljude u samoorganizovanju, iniciranju i realizaciji različitih kreativnih ideja i procesa u svojoj zajednici. Mladi su organizovali izložbe, prvili kratke filmove, crtali grafite, snimali pesme, pravili performanse, ulične akcije a sve sa ciljem promovisanja različitosti.

Kruna projekta je realizacija interaktivne predstave Kuća Velikog Rata koja je nastala kroz pocesni dramski rad sa sedam mladih ljudi.

Kuća Velikog Rata se bavi fenomenom nacionalizma kod mladih ljudi. Ona je svojevrstan pozorišni rijaliti – šou program, groteskna zbirka predrasuda koje imamo o drugima. Ovaj šou otkriva psihološke, medijske i političke mehanizme manipulacije kojima su mladi ljudi izloženi i tako praktično gurnuti u nacionalizam. Predstava je interaktivna jer publika u njoj uzima aktivnog učešća.

Predstava Kuća Velikog Rata se izvodi u Centru za kulturnu dekontaminaciju.