PAROL, 2013 – 2015.

Projekat PAROL! Umetnost izvan zidova, izvan granica, je evropski projekat koji je ApsArt kao partnerska organizacija realizovao u saradnji sa još četiri zemlje (Belgija/ Creatief Schrijven, Grčka/Amaka, Poljska/ Fundacja Slawek, Italija/ Casina Macondo). Projekat je imao za cilj da osuđenim licima u trinaest zatvora ovih pet zemalja omogući stvaralačke procese u saradnji sa brojnim umetnicima. Iz ove saradnje nastala su brojna literarna, likovna, pozorišna, filmska ostvarenja.

PAROL! u Srbiji se realizovan sa bivšim osuđenicima i decom/mladima iz Zavoda za vaspitanje dece i omladine i Prihvatilišta Beograd.

PAROL! Srbija je ostvario nekoliko inicijativa i umetničkih proizvoda:

zatvor-za-pocetnike

  • Izložba PAROL! Art Beyond Walls Beyond Borders, Munt Punt, Brisel, mart 2015