IGRA KAO DISANJE TEATAR KAO ŽIVOT, 2007 – 2009.

Pravoslavne zajednice za podršku osobama sa problemom zavisnosti (Čenej, Vilovo, Bačko Peterovo Selo)

Tokom dve godine, godinu dana volonterski a godinu dana uz finansijsku podršku BCIF-a, ApsArt je realizovao dramske radionice i producirao dve predstave u tri zajednice/kuće u Vojvodini. ApsArt tim koji je radio u zajednicama su činile Aleksandra Jelić, Vera Erac i Vesna Varićak.

Na radionicama je učestvovalo oko osamdesetak momaka i devojaka koji su kroz dramu istraživali svoje prošlo iskustvo ali i anticipirali buduće situacije i izazove tražeći nove odgovore i načine reagovanja.
Iz tog procesa rada nastale su dve predstave CRTA, muška i ženska verzija, koje su nezavisno kreirane u tri zajednice – dve muške i jednoj ženskoj. Namera učesnika koji se kreirali predstavu je bila da ona pokazuje sav užas života sa drogom kao i da rasvetli neke momente rizika od upadanja u zavisnost. Predstava je tako postala neka vrsta putokaza mladim ljudima u prevenciji.

Predstave su prikazane u Novom Sadu, Zrenjaninu i više manjih mesta po Vojvodini. Predstava je je uspela da bar malo skine društvenu stigmu koju zavisnici nose jednom narkoman, uvek narkoman, i pokazala da su ovi ljudi sposobni da stvaraju kao i da su u stanju da strašno lično iskustvo pretvore u nešto dobro i korisno za sebe i zajednicu.