OSTALE DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI

1.     DRAMSKE RADIONICE U KPZ ZA ŽENE POŽAREVAC
Tokom nekoliko meseci 2007/08 godine održavale su se dramske radionice u Kazneno -popravnom zavodu za žene u Požarevcu. Iako je u ovom inače jedinom zatvoru za žene već postojalo iskustvo korišćenja dramskih tehnika, odnosno pravljenja predstava, ovo je bilo prvi put da su se dramske tehnike koristile za lično istraživanje i grupno osnaživanje, bez potrebe da se radi predstava po nekakvom dramskom predlošku.

2.     DRAMSKE RADIONICE U INSTITUTU ZA MENTALNO ZDRAVLJE U PALMOTIĆEVOJ
Tokom nekoliko meseci u 2008. godini odvijale su se dramske radionice u Insitutu za mentalno zdravlje u Dnevnoj bolnici za adolescente. Radionice su bile pomoćno sredstvo terapijskim metodama koje su se odvijale u Dnevnoj bolnici. Radionice su bile na bazi volonterskog rada.

3.     PROJEKAT „GRAĐENJE STVARNOSTI“, predstavlja ciklus dramskih radionica sa romskom decom u cilju osnaživanja prava na obrazovanje i inkluziju u obrazovni sistem u Novom Sadu. Ciklus je trajao dva meseca. Projekat je realizovan na Udruženjem romskih studenata Novi Sad. Kao rezultat rada sa decom urađene su dve forum predstave na temu (ne)mogućnosti pohađanja nastave i igrane su za romsku populaciju.

4.     DRAMSKE RADIONICE „PRVI PUT…JOŠ SAMO OVAJ PUT“ ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE u osnovnim školama u Bačkoj Palanci
U okviru tri ciklusa dramskih radionica, koje su se održavale tokom novembra i decembra 2009. godine u tri osnovne škole u Bačkoj Palanci, oko 60 učenika sedmog i osmog razreda je aktivno istraživalo temu zloupotrebe droga, situacija visokog rizika, vršnjačkog pritiska, načina na koji se one nude i načina na koje se mogu odbiti. Tokom trodnevnih celodnevnih radionica spremali su forum scene koje su onda izvodili pred ostalim vršnjacima iz škole. U forumu koji je interaktivan za publiku aktivno je u sve tri škole učestvovalo oko 200 dece.