PRIMENI POZORIŠTE PROMENI ŽIVOT, 2010 – 2011.

Projekat Primeni pozorište promeni život je program jednogodišnje edukacije studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – FASPER iz oblasti primenjenog pozorišta. Ovaj program osmišljen je kao iskustveni proces u radu sa različitim osetljivim grupama: deca/mladi sa smetnjama u razvoju, deca/mladi gluvi i nagluvi, i deca/mladi sa poremećajem u ponašanju.

Projekat je obuhvatio studente tri smera na FASPER-u i štićenike/učenike tri institucije: Škola za oštećene sluhom – nagluve Stefan Dečanski, Zavod za vaspitanje dece i omladine i Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju “Sremčica”.

Projekat je ispunio nekoliko ciljeva:

  • pružio budućim specijalnim pedagozima, oligofrenolozima i surdolozima novo sredstvo za buduću praksu u radu sa osetljivim grupama
  • zaposlenim profesionalcima u ustanovama pružio dodatno sredstvo u radu koje će nastaviti da koriste u svakodnevnoj praksi
  • deci/mladima omogućiti da se uključe u stvaralačke procese, pokažu u zajednici i osnaže

Kao rezultat ovog intenzivnog rada nastale su tri predstave:

  • ZAVODSKA BAJKA, lutkarska predstava studenata prevencije i dece/mladih iz Zavoda
  • OSTRVO, predstava studenata oligofrenologije i dece/mladih iz Doma Sremčica
  • DA LI ME ČUJEŠ?, performans studenata surdologije i dece/mladih iz škole S. Dečanski