PREDAVAČI / TRENERI

ALEKSANDRA JELIĆ

 

Pozorišni i filmski reditelj. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik nekoliko nagrada za dokumentarne filmove. Osniva 2004. godine ApsArt Centar za pozorišna istraživanja i fokusira se na oblast primenjenog pozorišta tj. upotrebe dramskih tehnika i formi u radu za različitim društvenim grupama, za lični razvoj i društveni angažman. Veliki deo aktivnosti posveduje radu sa osuđenicima u srpskim zatvorima. Formira promenljivu trupu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici pod nazivom Čarobnjaci iz O.Z-a (O.Z. je skradenica za Okružni zatvor). Sa osuđenicima, bavedi se njihovim pričama, pravi predstave koje se izvode na beogradskim scenama ali za publiku koja dolazi u zatvor. Predstava Čiji si ti, Petre? bila je deo programa BITEF Polifonije 2009. godine. Za rad u zatvoru ApsArt 2009. godine dobija nagradu ERSTE Fondacije za socijalnu integraciju između 1.300 projekata iz regiona. Godine 2011. na Novom Beogradu osniva ApsArt Pozorište zajednice, prvi community theatre u Srbiji, mesto koje je za građane Novog Beograda platforma za kreativni razvoj kao i dijalog sa zajednicom. Veruje u celoživotni razvoj i mod promene najpre na ličnom planu a zatim i društvenom – ako postoji posvedenost, ljubav I beskompromisna vera u čoveka.


DR PAUL MURRAY

 

Glumac i reditelj. Osnovne studije glume završio na Univerzitetu u Lidsu, master završio na Drama, Education and Culture, Warwick University, a doktorirao iz oblasti primenjenog pozorišta na Univerzitetu u Sauthemptonu u Velikoj Britaniji. Gostujudi profesor na M.A. studijama na Univerzitetu u Vinčesteru, kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na odseku Menadžment u kulturi. Radio sa mnogobrojnim grupama: deca, mladi i odrasli sa smetnjama u razvoju, osuđenici/osuđenice, mladi u riziku koji su institucionalizovani, i mnogi drugi. Ved nekoliko godina živi i radi u Beogradu. Stalni je saradnik ApsArt-a, često kao predavač ili supervizor na projektima. Već tri godine vodi dramske programe primenjenog pozorišta sa decom i tinejdžerima na engleskom jeziku u Dečijem kulturnom centru u Beogradu.
 

MARIJANA PETROVIĆ

 

Glumica, lutkar, teatrolog, edukator. Diplomirala srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a magistrirala na Fakultetu dramskih umetnosti, na odseku za teatrologiju. Od 1978. godine u stalnom angažmanu kao glumica u Malom pozorištu Duško Radovid u Beogradu. Profesionalno se usavršavala kroz brojne oblike neformalnog obrazovanja (UNIME – Međunarodna lutkarska organizacija, Svetski festival lutkarstva, Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti, Međunarodni stručno – umjetnički kolokvij u okviru SLUK- a, Međunarodna naučno – praktična konferencija „Čovek i lutka: Pro et contra“…). Dobitnik brojnih glumačkih nagrada. Obučavala srednjoškolce i zaposlene u srednjim šklama lutkarskoj animaciji, održavala predavanja i vežbe na temu: O značaju lutkarstva u obrazovanju, Tehnike lutkarske animacije i Umetnost animacije, kao i radionice na temu Upotreba elemenata lutkarstva u terapeutske svrhe, za studente Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Savladala je sve tehnike animacije. Autor brojnih knjiga za decu i pesama za decu i odrasle


TAMARA MAKSIĆ


Asistent na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je angažovana na predmetima Andragogija slobodnog vremena, Andragogija komunikacija i medija, Obrazovanje i rekreacija odraslih i Online obrazovanje. Magistar je andragogije i ima master diplomu Univerziteta u Notingemu iz međuljudskih osnosa. Trenutno je doktorand na Katedri za andragogiju i radi na izradi doktorske teze „Obrazovanje kao činilac kvaliteta slobodnog vremena odraslih“. Na East Side institutu u Njujorku usavršavala se u oblasti socijalne terapije i ljudskog razvoja. Pohađa edukaciju iz psihodrame, kao i psihodramske telesne terapije. Interesuje je razumevanje načina na koji se ljudi odnose prema sebi, svetu i drugima, kao i istraživanje novih i alternativnih pristupa učenju i obrazovanju, koji vode razvoju i promenama, a u čijoj su osnovi razvijanje senzibiliteta za igru i improvizaciju i buđenje spontanosti.